บทความ เกร็ดความรู้ บรรจุภัณฑ์ บทความ เกร็ดความรู้ บรรจุภัณฑ์ บทความ เกร็ดความรู้ บรรจุภัณฑ์

บทความ เกร็ดความรู้ กรองโดย วันที่ควรบริโภคก่อน

ความหมายของ “วันที่หมดอายุ และ วันที่ควรบริโภคก่อน” มีความแตกต่างกันอย่างไร !!

ความหมายของ “วันที่หมดอายุ และ วันที่ควรบริโภคก่อน” มีความแตกต่างกันอย่างไร !!

ผลการสำรวจความรู้ของผู้บริโภคในทุกช่วงอายุ จำนวน 474 คน จาก 8 จังหวัดในทุกภูมิภาค รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ระหว่างช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2554...
โดย Kate Kate on November 07, 2020

TAGS

NEWSLETTER SIGNUP

Sign up for our e-mail and be the first who know our special offers! Furthermore, we will give a 15% discount on the next order after you sign up.

ขึ้นด้านบน
x