Terms of service

ข้อกำหนดในการให้บริการ

1.  หลังจากที่ท่านทำรายการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องรอการยืนยันจากทางเราให้ทางเราเช็คสินค้าในสต็อคก่อนการโอนเงิน เพราะสินค้าบางอย่างในหน้าเว็บแสดงว่ามีสินค้าพร้อมส่งก็จริงแต่อาจจะไม่มี แล้ว เพราะลูกค้าสั่งซื้อมาทั้งทางโทรศัพท์ ทางอีเมล และมารับสินค้าเอง ทำให้เราอาจจะยังไม่ได้อัพเดทเว็บไซต์

2. ในกรณีที่โอนเงินมาแล้ว แต่สินค้านั้นไม่มีพร้อมส่ง และท่านต้องการยกเลิก โดยให้ทางเราโอนเงินคืน เรายินดีโอนเงินคืนให้กับท่าน แต่หากมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินเกิดขึ้น เราจะหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืน โดยคิดตามค่าธรรมเนียมจริงของแต่ละธนาคาร

3. หากท่านได้ชำระเงินแล้วท่านต้องแจ้งการโอนเงินกับทางเรา โดยเราแนะนำให้ท่านแจ้งการโอนเงินผ่านระบบของทางเว็บไซต์   หรือทางอีเมลโดยตอบกลับรายการสั่งซื้อได้เลย เพื่อที่ท่านจะได้มีหลักฐานการแจ้งการโอนเงิน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์หากท่านแจ้งโดยวิธีอื่นเช่น ทางโทรศัพท์ หรือทาง SMS และทางเราไม่ทราบหรือมีการตกหล่น โดยไม่เอาความผิดกับทางเรา แต่ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองได้ง่ายๆ เมื่อเราเช็คการโอนเงินของท่านเรียบร้อยแล้ว เราจะเปลี่ยนสถานะของรายการสั่งซื้อเป็นได้รับการชำระแล้ว และแจ้งยืนยันกลับไปให้ท่านทางอีเมล และในกรณีสั่งผ่านอีเมล เราก็จะตอบกลับอีเมลว่าได้รับเงินแล้ว หากท่านยังไม่ได้รับอีเมลภายใน 24 ชม. (ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์) ขอให้รีบติดต่อกลับมาทางเรา เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องรอสินค้านาน

4. ในกรณีที่เราแจ้งสินค้ามีพร้อมส่งให้กับท่านทราบแล้ว เราจะจองสินค้าไว้ให้ท่านภายใน 1 วัน หรือ 24 ชม. นับจากวัน เวลาที่ได้แจ้งท่านไป หากเกินจากกำหนดท่านยังไม่ได้โอนชำระเงิน และมีลูกค้าท่านอื่นถามสินค้ารายการเดียวกันเข้ามา เราจะถือว่าท่านยกเลิกการจองแล้ว หากมีเหตุขัดข้องยังไม่สามารถโอนเงินได้ ต้องรีบแจ้งให้ทางเราทราบก่อน

5. สำหรับสินค้าที่ได้ Pre-order กับร้าน ทั้งในกรณีที่ได้มีการวางมัดจำไว้และไม่ได้วางเงินมัดจำ เมื่อสินค้าพร้อมส่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล หากยังไม่มีการตอบกลับทางร้านจะโทรแจ้ง    หลังจากที่เราได้แจ้งให้ท่านทราบแล้วยังไม่มีการติดต่อกลับมาเพื่อชำระส่วนที่เหลือนานเกิน 1 เดือน ทางเราจะถือว่าท่านยกเลิกการสั่งซื้อ และทางร้านไม่ต้องโอนเงินมัดจำคืนให้กับลูกค้า และมีสิทธิ์ขายสินค้านั้นให้กับลูกค้าท่านอื่น

6. รายละเอียดสินค้าในเว็บไซต์  ทางร้านพยายามปรับแก้ไขเว็บไซต์เป็นปัจจุบันมากที่สุด แต่ด้วยสินค้าในเว็บที่มีจำนวนมาก อาจมีบางข้อมูลที่ตกหล่น ผิดพลาด  ทางร้านต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ หากไม่ตรงตามรายละเอียดที่แจ้งทางหน้าเว็บ  ทางร้านยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ หรือรับคืนสินค้าและโอนเงินคืนให้

7. เราจะนับจำนวนให้ เฉพาะสินค้าที่ไม่เกิน 500 ใบ แต่หากเกินกว่านั้น ทางร้านจะไม่ได้นับ  เราจะจัดส่งตามแพ็คที่ทางเครื่องจักรได้นับไว้ ซึ่งอาจจะมีขาดหรือเกินบ้าง error ไม่เกิน 1 %  กรณีได้รับราคาส่วนลด ขอให้ลูกค้าเข้าใจว่าหากสั่งเกิน 500 ใบ ทางร้านจะไม่ได้นับมืออีกครั้ง  ดังนั้นหากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว มีการแจ้งว่าได้รับไม่ครบทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งสินค้าให้เพิ่มในภายหลัง

8. เนื่องจากขนาดของถุง เราใช้ไซต์ตามขนาดของโรงงาน ซึ่งอาจมีการคลาดเคลื่อนเล็กน้อย  แต่จะไม่เกิน 1 ซม.

ข้อตกลงเงื่อนไขการคืนเงินและการรับประกันสินค้า

1.ทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ ในกรณีที่ทางร้านส่งสินค้าให้ผิด  สินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด  และคืนค่าจัดส่งสินค้ากลับให้กับลูกค้า ตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นของหน้ากล่องสินค้า แต่หากลูกค้าสั่งสินค้าผิด ทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า แต่ทางร้านจะพิจารณาเป็นรายกรณี หากมีการเปลี่ยนสินค้า ทางร้านจะคิดค่าเปลี่ยน 100 บาทต่อครั้ง

2. หากทางร้านจัดส่งสินค้าผิดวิธี เช่น ลูกค้าเลือกส่งแบบ EMS แต่ทางร้านส่งแบบลงทะเบียน ทางร้านจะคืนค่าจัดส่งส่วนต่างกลับให้โดยโอนเงินทางธนาคาร

3. ในกรณี เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน  ต้องดำเนินการภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า  การเคลมสินค้าของทางร้าน ลูกค้าต้องดำเนินการส่งสินค้ามาให้ทางร้านเองและออกค่าใช้จ่ายเอง หลังจากตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่ามีปัญหาใช้การไม่ได้จริงทางร้านจะซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้าให้ในช่วงระยะเวลารับประกัน การส่งกลับทางร้านจะส่งกลับให้ลูกค้าเองไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่หากสินค้าที่ส่งกลับไม่มีปัญหาใดๆ ตั้งแต่แรกแต่เกิดจากลูกค้าตรวจสอบเองไม่ถี่ถ้วนหรือใช้งานไม่ถูกต้อง ทางร้านต้องเรียกเก็บค่าส่งกลับอีกที โดยไม่มีข้อแม่ใดๆทั้งสิ้น

4. กรณีสั่งซื่้อสินค้าแบบ Pre-order และทางร้านเรียกมัดจำ สินค้าที่สั่งยังไม่ได้ ภายใน 30 วัน เราจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน

5. ระยะเวลาในการสั่ง ทางร้านจะแจ้งโดยประมาณการ หากใช้ระยะเวลารอนานมากกว่าที่เราแจ้ง ทางลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ แต่ไม่สามารถเอาผิดกับทางร้านเป็นค่าปรับล่าช้าได้

6.โดยปกติการเคลมสินค้าเนื่องด้วยถุงร้านเราเป็นถุงสำเร็จรูปสินค้าหากก่อนบรรจุพบว่ามีรอยขาดหรือรอยรั่ว สามารถส่งเคลม เปลี่ยนได้ภายใน7วัน แต่หากนำไปบรรจุแล้วพบว่าแตก ฉีกขาด ทางร้านไม่สามารถเคลมได้ เพราะอาจเกิดขึ้นได้ในการนำไปใช้งานแล้ว เกิดการเสียหายด้วยตัวเองทางเราไม่สามารถตรวจสอบได้

BACK TO TOP
x