Flat Pouch with Zipper (19)

ถุงซิปล็อค ถุงฟอยล์ ด้านหน้าใส ด้านหลังทึบ ตั้งไม่ได้

36.00 ฿

ถุงซิปล็อคพลาสติกขุ่น ก้นแบน ถุงพลาสติกเนื้อขุ่น ตั้งไม่ได้

70.00 ฿

ถุงซิปล็อค ก้นแบนน พลาสติกใส

80.00 ฿

ถุงซิปล็อค ก้นแบน อลูมิเนียมฟอยล์ สีเมทัลลิคด้าน 6 สี

80.00 ฿

ถุงซิปล็อค ถุงพลาสติก หน้าใส หลังขาวทึบ ตั้งไม่ได้

44.00 ฿

ถุงซิปล็อค ถุงกระดาษคราฟท์ ถุงคราฟท์น้ำตาล ทึบ ตั้งไม่ได้

70.00 ฿

ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส ด้านหลังคราฟท์ น้ำตาล ก้นแบน ตั้งไม่ได้

120.00 ฿

ถุงซิปล็อค ก้นแบน ฟอยล์ หน้าขุ่นในเงิน หลังทองแดง ตั้งไม่ได้

130.00 ฿

ถุงฟอยล์ทึบ สีเงินเงา ก้นแบน ตั้งไม่ได้

100.00 ฿
BACK TO TOP
Language
Thai
Open drop down
x