SHOPPING BY:

COLOR-สี

SIZE-ขนาด

Design-รูปแบบ

  PRICE-ราคา

   VENDOR

    ถาดรองอาหาร (5)

    ถาดพลาสติกรองขนม ถาดรองขนม สีขาวขุ่น สีใส

    65.00 ฿

    ถาดกระดาษ สีน้ำตาล ถาดกระดาษสำเร็จรูป ถาดเรือ จานกระดาษคราฟ

    60.00 ฿

    ถาดกระดาษ ถาดขนม สำเร็จรูป 8.5x13+4 ซม. (แพ็ค 50 ใบ)

    75.00 ฿

    กล่องอาหาร กระดาษคราฟ เคลือบผิวกันน้ำมัน

    230.00 ฿

    ถาดรองอาหารพลาสติก พลาสติกรองอาหารแห้ง ผลไม้อบแห้ง

    275.00 ฿
    BACK TO TOP
    x