แนะนำ ! บรรจุภัณฑ์สำหรับ "ผลไม้อบแห้ง" ที่ควรเลือกใช้ !! แนะนำ ! บรรจุภัณฑ์สำหรับ "ผลไม้อบแห้ง" ที่ควรเลือกใช้ !! แนะนำ ! บรรจุภัณฑ์สำหรับ "ผลไม้อบแห้ง" ที่ควรเลือกใช้ !!

แนะนำ ! บรรจุภัณฑ์สำหรับ "ผลไม้อบแห้ง" ที่ควรเลือกใช้ !!

by packing dd on January 24, 2021

 

กลุ่มอาหารที่เกี่ยวกับ ธัญพืช เมล็ดพืช ข้าวสาร หรือผลไม้อบแห้ง

-กลุ่มอาหารชนิดนี้ มีการอบแห้งที่แตกต่างกัน ลักษณะที่นิยมใช้ในการอบแห้งคือ การอบแห้งปกติ และระดับฟรีซดราย ซึ่ง 2 รูปแบบการอบแห้งมี มีปัจจัยสำคัญต่อการเลือกบรรจุภัณฑ์เพราะ ผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดเซนซิทีฟ กับความชื้น สภาพอากาศ จึงทำให้ต้องมีการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ทึบแสง และมิดชิดผลไม้อบแห้ง ในระดับปกติ

เช่น มะม่วงอบแห้งหรือกล้วยตาก ซึ่งยังมีความชื้นอยู่มาก สามารถเลือกบรรจุภัณฑ์ได้หลายหลาย เพื่อประหยัดต้นทุนได้ จะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ถุงซิปล็อคพลาสติกใส ถุงซิปล็อคกระดาษเคลือบพลาสติก หรือซิปล็อคฟอยล์เปิดช่องหน้าต่าง เพื่อโชว์สินค้าได้


ผลไม้อบแห้ง ระดับฟรีซดราย Freeze Drying

ผลไม้แห้งระดับฟรีซดราย เป็นอาหารกรอบและเซนซิทีฟกับอากาศมาก แนะนำให้ใช้เป็นถุงฟอยด์อลูมิเนียม ชนิดทึบแสง เพราะสามารถป้องกันความชื้น รังสียูวี และอากาศได้ดี และนำให้ใช้ซองกันความชื้น สารดูดความชื้น หรือการอัดก๊าซไนโตรเจน เพื่อช่วยยืดอายุคุณภาพอาหารให้ได้นานยิ่งขึ้น

BACK TO TOP
x