9 วิธี ทำให้อาหารคงคุณภาพ เมื่อใส่ถุงบรรจุภัณฑ์ 9 วิธี ทำให้อาหารคงคุณภาพ เมื่อใส่ถุงบรรจุภัณฑ์ 9 วิธี ทำให้อาหารคงคุณภาพ เมื่อใส่ถุงบรรจุภัณฑ์

9 วิธี ทำให้อาหารคงคุณภาพ เมื่อใส่ถุงบรรจุภัณฑ์

โดย Kate Kate on November 07, 2020

บรรจุภัณฑ์อาหารมีบทบาทสำคัญ ในการบรรจุอาหาร เพราะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะช่วยรักษาคุณภาพอาหาร ซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์หลักของการเลือกชนิดของ บรรจุภัณฑ์ ถือว่าสำคัญมาก เพราะบรรจุภัณฑ์ จะช่วยการยืดอายุการเก็บของอาหารให้ยาวนานขึ้น สามารถรักษาคุณภาพของอาหารให้คงอยู่จนกว่าจะบริโภค และช่วยรักษาคุณภาพของกลิ่น รสชาติ ความอร่อย ไว้จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค

นอกจากการรักษาคุณภาพแล้ว ในด้านการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ เองก็มีความจำเป็นอย่างมาก ในการที่จะช่วยรักษาอาหาร ให้คงอยู่ในสภาพเดิมได้นานที่สุด และช่วยให้ขนส่งสินค้าได้สะดวกมากขึ้น เช่น อาหารที่บรรจุในซอง เมื่อนำมาใส่กล่องกระดาษ จะทำให้สามารถทำการขนถ่ายได้เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งลดปริมาตรพื้นที่ในการเก็บคงคลัง ทำให้เกิดความสะดวกในการเรียงซ้อน

9 ปัจจัยของบรรจุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบรรจุอาหาร ถือเป็นเครื่องมือในการช่วยรักษาคุณค่าของอาหาร และทำหน้าที่ในการรักษาคุณภาพอาหารจากภัยอันตราย ดังต่อไปนี้

  • 1. แสง : ผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด มีความไวต่อแสงซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี และส่งผลให้สีของผลิตภัณฑ์อาหารซีดลง หรือมีสีเข้มขึ้น เกิดการสูญเสียวิตามิน และเกิดการแปรสภาพของโปรตีน
  • 2. ความร้อน : การส่งผ่านของความร้อนเกิดขึ้นได้ในรูปแบบของการแผ่รังสี การนำพาความร้อน และการเหนี่ยวนำความร้อน การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเสี่ยงต่อความร้อนสูงจำต้องควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ระหว่างการเก็บรักษา และการจัดจำหน่าย

  • 3. ความชื้น : ความชื้นสามารถเกิดได้จากภายในและภายนอก การใช้สารดูดความชื้น ที่เหมาะสม จะช่วยลดและควบคุมปริมาณความชื้น ภายในบรรจุภัณฑ์ได้
  • 4. จุลินทรีย์ : บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์อาหารในทางกายภาพจากจุลินทรีย์ที่มีจำนวนมหาศาลในบรรยากาศและจากตัวผลิตภัณฑ์เอง
  • 5. ลักษณะทางการกายภาพ : ปกป้องคุณภาพทางลักษณะปรากฏในระหว่างการขนส่ง ไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่กรอบ หรือแห้ง เกิดการแตกหัก

  • 6. การเลือกบรรจุผลิตภัณฑ์ : ควรเป็นฟิล์มพลาสติกชนิด PE , PP , PET , PPT หรือชนิดฟอยล์อื่นที่เป็นเกรดอาหาร (Food Grade) เพราะพลาสติกเหล่านี้จะช่วยรักษาคุณภาพอาหารได้
  • 7. การรั่ว : การหลุดรอดของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น ลักษณะเช่นนี้อาจจะเกิดจากการปิดผนึกที่ไม่แข็งแรงพอที่จะรองรับแรงกระแทก หรือการทำลายบรรจุภัณฑ์ ที่เกิดจากการกัดแทะของแมลง ทำให้เกิดความเสียหายต่อบรรจุภัณฑ์ จนทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ
  • 8. การซึมผ่านวัสดุ : การซึมผ่านของผลิตภัณฑ์อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในสถานะของเหลวหรือในสภาวะที่เป็นก๊าซ ในกรณีของเหลวสภาพการรั่วซึมส่วนมาก จะพบเห็นที่รอยปิดผนึกของถุงพลาสติกหรือขวด
  • 9. ก็าซ​ไนโตรเจน​ หรือก๊าซเฉื่อย : วิธีการถนอมอาหารที่ช่วยให้ อาหารคงความอร่อย และคุณภาพอาหารไว้ในรสชาติเดิมได้ ทั้งยังช่วยเพิ่มอายุของอาหาร ให้เก็บรักษาได้นานกว่าปกติ

 

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : pantip.com /เส้นทางเศรษฐี /กรมส่งเสริมอุตสาหรรม /กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ) /ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร

สนใจสินค้า หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้

ติดตามข่าวสาร หรือ โปรโมชั่นเพิ่มเติมที่นี้ Facebook : PackingDD

ขึ้นด้านบน
x