พลาสติกชีวภาพ คืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญต่อบรรจุภัณฑ์ !!! พลาสติกชีวภาพ คืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญต่อบรรจุภัณฑ์ !!! พลาสติกชีวภาพ คืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญต่อบรรจุภัณฑ์ !!!

พลาสติกชีวภาพ คืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญต่อบรรจุภัณฑ์ !!!

โดย packing dd on March 24, 2021
.
.
พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) คือ สารประกอบอินทรีย์ที่มนุษย์คิดค้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน โดยผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตร หรือจากธรรมชาติ ที่ส่วนใหญ่ได้มาจากพืช เช่น เซลลูโลส คอลลาเจน เคซีน พอลิเอสเตอร์ แป้ง และโปรตีนจากถั่ว เป็นต้น ซึ่งแป้งเป็นวัสดุธรรมชาติ ที่นิยมนำมาผลิตพลาสติกชีวภาพมากที่สุดเพราะหาได้ง่าย มีปริมาณมากและราคาถูก เนื่องจากสามารถผลิตแป้งได้จากพืชหลายชนิด เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี มันฝรั่ง มันเทศ มันสำปะหลัง เป็นต้น

พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (Biodegradable plastic) เมื่อย่อยสลายจะกลายเป็น คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และมวลชีวภาพ ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และวิธีการย่อยสลายที่เหมาะสมคือ ความชื้นสัมพัทธ์ 50-60% อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส และจุลินทรีย์ในธรรมชาติ หรือนำไปผ่านกระบวนการหมักทางชีวภาพภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน


ปัจจุบันมีการนำพลาสติกชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ คือ

1. ด้านการแพทย์ นำพลาสติกชีวภาพมาผลิตเป็นวัสดุทางการแพทย์ เช่น ผิวหนังเทียม ไหมละลาย อุปกรณ์ประเภทสกรู และแผ่นดามกระดูกที่ฝังอยู่ในร่างกายที่สามารถย่อยสลายได้เอง

2. ด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริโภค เช่น สารเคลือบกระดาษสำหรับห่ออาหาร หรือแก้วน้ำชนิดใช้แล้วทิ้ง ถุงสำหรับใส่ของ ถ้วยหรือถาดย่อยสลายได้สำหรับบรรจุอาหารสำเร็จรูปและอาหารจานด่วน ฟิล์มและถุงพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับใช้ใส่ขยะเศษอาหาร โฟมเม็ดกันกระแทก

3. ด้านการเกษตร นิยมนำมาผลิตเป็นแผ่นฟิล์มสำหรับคลุมดิน และวัสดุสำหรับการเกษตร เช่น แผ่นฟิล์มป้องกันการเติบโตของวัชพืชและรักษาความชื้นในดิน รวมทั้งถุงหรือกระถางสำหรับเพาะต้นกล้า
ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขึ้นด้านบน
x