ตัวย่อบนผลิตภัณฑ์ MFG, EXP, BB หรือ BBE มีความสำคัญต่อผู้บริโภคอย่างไร ตัวย่อบนผลิตภัณฑ์ MFG, EXP, BB หรือ BBE มีความสำคัญต่อผู้บริโภคอย่างไร ตัวย่อบนผลิตภัณฑ์ MFG, EXP, BB หรือ BBE มีความสำคัญต่อผู้บริโภคอย่างไร

ตัวย่อบนผลิตภัณฑ์ MFG, EXP, BB หรือ BBE มีความสำคัญต่อผู้บริโภคอย่างไร ?

โดย Kate Kate on November 07, 2020

เชื่อว่าต้องมีอีกหลายๆคนที่ไม่เคยสังเกตุอักษรย่อบนผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่บริโภคอย่างจริงจังเลย แต่คุณรู้หรือไม่ว่าตัวอักษร MFG/MFD ,EXP/EXD ,BB/BBE เหล่านี้มีความสำคัญต่อผู้บริโภคอย่างเรามากๆ เพราะตัวอักษร/ตัวเลขนี้บอกถึงวันหมดอายุ วันผลิต ว่าเราสามารถรับประทานหรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นี้ได้นานเพียงใด ซึ่งข้อมูลของผลิตภัณฑ์นี้จะแสดงเป็นลักษณะตัวย่อไว้บนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ฝาขวด ก้นขวด หรือข้างขวด

อันดับแรกเรามารู้ความหมายของ “วันหมดอายุ / ควรบริโภคก่อน” กันก่อนดีกว่าค่ะ ว่า 2 คำนี้มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร

วันหมดอายุ หมายความว่า เป็นวันที่บ่งบอกถึงวันที่อาหารหมดอายุ เพราะหลังจากวันนั้นเป็นต้นไป อาหารก็จะเริ่มบูดหรือเน่าเสีย ฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะรับประทานอาหารหลังจากวันที่กำหนดว่าหมดอายุแล้ว

ควรบริโภคก่อน หมายความว่า เป็นวันที่บ่งบอกว่าอาหารนั้นยังคงมีคุณภาพและมีรสชาติที่ดีเหมือนเดิมจนถึงวันที่ระบุไว้ ซึ่งหลังจากวันที่กำหนดไว้ก็จะทำให้รสชาติและคุณภาพของอาหารเปลี่ยนแปลงไป แต่อาหารนั้นยังคงสามารถรับประทานได้อยู่ แต่จะไม่ได้ประโยชน์จากอาหารตามที่ระบุไว้บนฉลากอาหาร

ส่วนตัวย่อบนผลิตภัณฑ์ ที่เราเห็นกันส่วนใหญ่นั้นจะเป็นตัวย่อที่แสดงถึง วันผลิต วันหมดอายุ และวันที่ผู้บริโภคควรบริโภคก่อน โดยจะมีตัวย่อและความหมายดังต่อไปนี้

MFG/MFD ย่อมาจาก Manufacturing Date /Manufactured Date หมายถึง วันที่ผลิต
EXP/ EXD ย่อมาจาก Expiry Date /Expiration Date หมายถึง วันที่หมดอายุ
BB/BBE ย่อมาจาก Best Before/Best Before End หมายถึง ควรบริโภคก่อนวันที่

*แนะนำ…ข้อสังเกตุที่ง่ายต่อการจดจำ
วันหมดอายุ นำหน้าด้วยตัว E
วันที่ควรบริโภคก่อน นำหน้าด้วยตัว B

ดังนั้นก่อนที่เราจะซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เราควรดูตัวอักษรเหล่านี้ให้ดีเสียก่อน ว่าทำการผลิตเมื่อไหร่ ควรบริโภคก่อนวันไหนหรือวันหมดอายุวันที่เท่าไหร่ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้น และอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม คือ การเรียงวันที่ของแต่ละผลิตภัณฑ์ แต่ละประเทศจะไม่เหมือนกัน เช่น วัน/เดือน/ปี หรือ ปี/เดือน/วัน และ ปี/วัน/เดือน เป็นต้น

ขึ้นด้านบน
x