fbpx

ม้วนฟิล์มพลาสติกใส สำหรับเครื่องปิดปากแก้ว น้ำผลไม้ ชานมไข่มุก แบบ 1000-3000 แก้ว

In stock

ม้วนฟิล์มพลาสติกใส สำหรับเครื่องปิดปากแก้ว น้ำผลไม้ ชานมไข่มุก แบบ 1000-3000 แก้ว

ม้วนฟิล์มมี 2 แบบ

  • ขนาด 1000 แก้ว รหัสสินค้า  P40001-1  ราคา  240 บาท (ราคาม้วนเปล่าไม่รวมงานพิมพ์)
  • ขนาด 3000 แก้ว รหัสสินค้า P40001-2  ราคา  630 บาท (ราคาม้วนเปล่าไม่รวมงานพิมพ์)

คุณสมบัติ

  • เป็นพลาสติกเกรดอาหาร
  • สำหรับปิดปากภาชนะ หรือปิดปากแก้ว
  • มีมาร์คเกอร์สำหรับเซ็นเซอร์

**ทั้ง 2 ขนาด มีขนาดบวกลบประมาณ 15 แก้วต่อม้วน เนื่องจากต้องดึงม้วนพลาสติกเข้าม้วนทั้งส่วนหัวและท้ายของม้วนฟิลม์

***มีบริการรับงานพิมพ์ลวดลายแบนด์ของลูกค้าลงบนฟิล์ม ระยะเวลาในการสั่งพิมพ์ 14 – 30 วัน (สอบถามเจ้าหน้าที่)

 

หมวดหมู่สินค้า

ม้วนฟิล์มพลาสติกใส สำหรับเครื่องปิดปากแก้ว น้ำลไม้ชา ชานมไข่มุก

ม้วนฟิล์มพลาสติกใส สำหรับเครื่องปิดปากแก้ว น้ำผลไม้ ชานมไข่มุก แบบ 1000-3000 แก้ว