ฟู๊ดเกรด Food Grade หมายถึงอะไร? มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างไร !! ฟู๊ดเกรด Food Grade หมายถึงอะไร? มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างไร !! ฟู๊ดเกรด Food Grade หมายถึงอะไร? มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างไร !!

ฟู๊ดเกรด Food Grade หมายถึงอะไร? มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างไร !!

โดย Kate Kate on November 07, 2020

Food Grade คือคำที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์ ที่ใช้สำหรับการผลิตอาหาร การจัดเก็บอาหาร หรือเพื่อเตรียมอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นคำ ทางการตลาดที่มีความสำคัญ ด้านความปลอดภัยในทางปฏิบัติในหลายอุตสาหกรรม ที่จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกปลอดภัย วางใจและยกระดับของสินค้าให้ก้าวสู้ระดับที่สูงขึ้น ตอบสนองลักษณะทางความนิยมทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้านอุตสาหกรรมอาหาร Food Grade นิยมนำพลาสติก ที่สามารถย่อยสลายได้เร็ว มาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ Food Grade ซึ่งหมายความว่า มีความปลอดภัยสำหรับการจัดเก็บสารอาหารที่ใช้ในการปลูกพืชที่กินได้ องค์กรการผลิตอาหารขนาดใหญ่ ได้ให้ความสำคัญของการเลือกใช้วัสดุ ที่เน้นเรื่องลดผลที่จะทำให้เกิดสารเคมี หรือการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ของภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

คำว่า “เกรดอาหาร หรือ Food Grade” คือคำที่บ่งบอกว่า วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในมือ เหมาะสมสำหรับการบริโภคของมนุษย์หรือสัตว์ หรือโดยทั่วไปอย่างน้อยที่สุด จะได้รับรองว่าให้สามารถสัมผัส กับอาหารได้โดยไม่มีผลกระทบ หรือผลเสียต่อร่างกายในการบริโภค หรือทำให้เสียรสชาติ

พลาสติกเก็บอาหาร Food Grade เป็นภาชนะเก็บอาหารประเภทพลาสติก อาจไม่ปลอดภัยต่ออาหารถ้าใช้ร่วมกับความร้อน เช่น ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ หรือใช้กับน้ำเดือดมากๆในอุตสาหกรรม

 

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง : thaifoodbusiness

สนใจสั่งซื้อสินค้า หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้ >>> www.packingdd.com

ติดตามข่าวสาร หรือ โปรโมชั่นเพิ่มเติมที่นี้ Facebook : PackingDD

ขึ้นด้านบน
x