fbpx
พลาสติก 7 ชนิด ย่อยสลายเองได้ ไม่เป็นภาระสิ่งแวดล้อม1

ทำความรู้จัก !! พลาสติก 7 ชนิด ย่อยสลายเองได้ ไม่เป็นภาระสิ่งแวดล้อม

ถุงพลาสติกหรือพลาสติก ต่างมีบทบาทสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ซึ่งเราสามารถเห็นกันได้อย่างหลากหลาย เช่น ถ้วยพลาสติก กล่องอาหารพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงขนม ฯลฯ จึงทำให้พลาสติกเหล่านี้เพิ่มปริมาณขยะในประเทศจำนวนมาก ด้านผู้ผลิตและผู้บริโภค ต่างเริ่มเห็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ จึงได้หันมาผลิตและใช้ถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายเองได้มากยิ่งขึ้น วันนี้ PackingDD จึงมาแนะนำพลาสติก 7 ชนิดใกล้ตัวที่ สามารถย่อยสลายเองได้ง่าย โดยไม่ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน และไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

1. ถุงพลาสติกสำหรับใส่ของ ตามร้านสะดวกซื้อ
ถุงพลาสติกและฟิล์มพลาสติก สำหรับการใช้งานบรรจุสินค้าอื่นๆ ได้รับความนิยมในการใช้งานมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้มีสัดส่วนขยะในปริมาณสูง และไม่ได้รับความนิยมนำกลับมารีไซเคิลมากนัก เนื่องจากมีความยุ่งยาก ในขั้นตอนการคัดแยก และทำความสะอาด รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง ทำให้ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ พลาสติกย่อยสลายได้ จึงเป็นพลาสติกที่มีศักยภาพในการนำมาใช้แทนพลาสติกทั่วไป เพื่อผลิตเป็นถุงและฟิล์มในบางโอกาส

2. พลาสติกเคลือบกระดาษ หรือโฟม
ปัจจุบันมีการนำพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพมา ใช้งานเป็นสารเคลือบกระดาษสำหรับห่อแฮมเบอร์เกอร์ หรือถ้วยน้ำชนิดใช้แล้วทิ้ง เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ในการช่วยป้องกันน้ำ หรือน้ำมันได้ดียิ่งขึ้น

3. บรรจุภัณฑ์เพื่อการบริโภค
ศักยภาพหนึ่งในการใช้งานพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ คือ การใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์ ซึ่งตามปกติการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากพลาสติกทั่วไป มักไม่ได้รับความนิยมนำกลับมารีไซเคิลมากนัก เนื่องจากมีการปนเปื้อนสูง ทำให้ไม่สะดวกต่อการเก็บและทำความสะอาด การนำพลาสติกย่อยสลายได้มาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร เช่น ถาดย่อยสลายได้ สำหรับอาหารสำเร็จรูป และอาหารจานด่วน จึงเป็นแนวทางหนึ่งใน การลดปัญหาด้านการ จัดการขยะบรรจุภัณฑ์ลงได้

4. ถุงสำหรับใส่ขยะเศษอาหาร
ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สำหรับใช้ใส่ขยะเศษอาหาร เหมาะสำหรับสถานที่ ที่มีระบบการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วย วิธีการคอมโพสท์ กำลังได้รับความนิยมในต่างประเทศ เนื่องจากสามารถกำจัด โดยการนำมาทำคอมโพสท์ พร้อมขยะอินทรีย์อื่นๆ ทำให้เกิดความสะดวก ไม่ต้องแยกทิ้ง ปัจจุบันมีความต้องการใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายได้สูงขึ้นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ในหลายเมืองของประเทศอิตาลี ได้ใช้พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับใส่ขยะเศษอาหารตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 โดยมีบริษัท Novamont ซึ่งเป็นผู้ผลิตหลักให้กับประเทศในสหภาพยุโรป ทำการผลิตถุงย่อยสลายได้ในสภาวะคอมโพสท์ 10,000 ตันต่อปี ถุงที่ผลิตขึ้นนี้สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ภายใน 8-10 สัปดาห์ภายใต้สภาวะการหมักในโรงงานคอมโพสท์เชิงอุตสาหกรรม

5. โฟมเม็ดกันกระแทก
โดยทั่วไปผลิตจากพอลิสไตรีน (PS) เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการขนส่งสินค้า มีข้อดี คือ มีความยืดหยุ่นสามารถป้องกันสินค้า จากแรงกระแทกระหว่างการเคลื่อนย้าย และขนส่งได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบา ทำให้การขนส่งสินค้าเป็นไปได้อย่างสะดวก และประหยัดเชื้อเพลิง แต่ปัญหา คือ พอลิสไตรีน เป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก และใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บเพื่อการกำจัดสูง ในกรณีที่ต้องกำจัด ด้วยการฝังกลบต้องใช้เนื้อที่ในบ่อฝังกลบมาก แม้ว่าจะนำมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้ แต่ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายมากนัก ปัจจุบันมีการพัฒนาการผลิตโฟมเม็ดกันกระแทก จากแป้งและ พอลิเมอร์ชนิดอื่น ที่ละลายน้ำและย่อยสลายได้ทางชีวภาพขึ้น ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและสะดวกในการกำจัดเมื่อสิ้นสุดการใช้งานแล้ว

6. ฟิล์มคลุมดิน และวัสดุสำหรับการเกษตร
เป็นอุปกรณ์ทางการเกษตร ที่สำคัญในการเพาะปลูกพืชบางชนิด เช่น มะเขือเทศ ซึ่งแผ่นฟิล์มจะช่วยป้องกันการเติบโตของวัชพืช และรักษาความชื้นในดิน สามารถผลิตได้จากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จะช่วยลดขั้นตอนการเก็บและกำจัดฟิล์มภายหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน เนื่องจากสามารถกำจัดโดยการไถพรวนลงดินได้โดยตรง ช่วยป้องกันการสูญเสียแร่ธาตุ และสารอาหารบริเวณหน้าดิน ซึ่งมักเกิดขึ้นในขั้นตอนการเก็บและกำจัดฟิล์ม นอกจากนี้ยังมีการนำพลาสติกย่อยสลายได้มาใช้เป็นวัสดุควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญ เช่น ตัวยา ปุ๋ย สารเคมีสำหรับการเกษตร วัสดุกักเก็บน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชในทะเลทราย รวมถึงถุงหรือกระถางสำหรับเพาะต้นกล้า

7. พลาสติกใช้งานทางการแพทย์
พลาสติกย่อยสลายได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตวัสดุทางการแพทย์ เช่น ผิวหนังเทียม ยาที่ถูกออกแบบมาให้สามารถควบคุมการปลดปล่อยตัวยาอย่างช้าๆ ภายในร่างกายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือไหมละลาย อุปกรณ์ประเภทสกรูและแผ่นดามกระดูกที่ได้รับการผ่าตัด และฝังอยู่ในร่างกายที่สามารถย่อยสลายได้เองภายหลังจากการทำหน้าที่ตามที่ได้รับการออกแบบไว้แล้วเสร็จสิ้น ทำให้ไม่ต้องทำการผ่าตัดซ้ำเพื่อนำวัสดุที่ใช้ในการรักษาเสร็จแล้วออกจากร่างกายผู้ป่วย

อ้างอิง National Metal and Materials Technology Center (MTEC).

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง : เอกสารให้ความรู้เรื่อง พลาสติกย่อยสลายได้ ในเว็บไซต์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, TCDC

สนใจสั่งซื้อสินค้า หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้ >>> www.packingdd.com

ติดตามข่าวสาร หรือ โปรโมชั่นเพิ่มเติมที่นี้ Facebook : PackingDD

หมวดหมู่สินค้า