fbpx
9 วิธี ทำให้อาหารคงคุณภาพ เมื่อใส่ถุงบรรจุภัณฑ์2

9 วิธี ทำให้อาหารคงคุณภาพ เมื่อใส่ถุงบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์อาหารมีบทบาทสำคัญ ในการบรรจุอาหาร เพราะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะช่วยรักษาคุณภาพอาหาร ซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์หลักของการเลือกชนิดของ บรรจุภัณฑ์ ถือว่าสำคัญมาก เพราะบรรจุภัณฑ์ จะช่วยการยืดอายุการเก็บของอาหารให้ยาวนานขึ้น สามารถรักษาคุณภาพของอาหารให้คงอยู่จนกว่าจะบริโภค และช่วยรักษาคุณภาพของกลิ่น รสชาติ ความอร่อย ไว้จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค

นอกจากการรักษาคุณภาพแล้ว ในด้านการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ เองก็มีความจำเป็นอย่างมาก ในการที่จะช่วยรักษาอาหาร ให้คงอยู่ในสภาพเดิมได้นานที่สุด และช่วยให้ขนส่งสินค้าได้สะดวกมากขึ้น เช่น อาหารที่บรรจุในซอง เมื่อนำมาใส่กล่องกระดาษ จะทำให้สามารถทำการขนถ่ายได้เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งลดปริมาตรพื้นที่ในการเก็บคงคลัง ทำให้เกิดความสะดวกในการเรียงซ้อน

9 ปัจจัยของบรรจุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบรรจุอาหาร ถือเป็นเครื่องมือในการช่วยรักษาคุณค่าของอาหาร และทำหน้าที่ในการรักษาคุณภาพอาหารจากภัยอันตราย ดังต่อไปนี้

  • 1. แสง : ผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด มีความไวต่อแสงซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี และส่งผลให้สีของผลิตภัณฑ์อาหารซีดลง หรือมีสีเข้มขึ้น เกิดการสูญเสียวิตามิน และเกิดการแปรสภาพของโปรตีน
  • 2. ความร้อน : การส่งผ่านของความร้อนเกิดขึ้นได้ในรูปแบบของการแผ่รังสี การนำพาความร้อน และการเหนี่ยวนำความร้อน การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเสี่ยงต่อความร้อนสูงจำต้องควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ระหว่างการเก็บรักษา และการจัดจำหน่าย
rain drops on car glass -vintage effect filter
  • 3. ความชื้น : ความชื้นสามารถเกิดได้จากภายในและภายนอก การใช้สารดูดความชื้น ที่เหมาะสม จะช่วยลดและควบคุมปริมาณความชื้น ภายในบรรจุภัณฑ์ได้
  • 4. จุลินทรีย์ : บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์อาหารในทางกายภาพจากจุลินทรีย์ที่มีจำนวนมหาศาลในบรรยากาศและจากตัวผลิตภัณฑ์เอง
  • 5. ลักษณะทางการกายภาพ : ปกป้องคุณภาพทางลักษณะปรากฏในระหว่างการขนส่ง ไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่กรอบ หรือแห้ง เกิดการแตกหัก
  • 6. การเลือกบรรจุผลิตภัณฑ์ : ควรเป็นฟิล์มพลาสติกชนิด PE , PP , PET , PPT หรือชนิดฟอยล์อื่นที่เป็นเกรดอาหาร (Food Grade) เพราะพลาสติกเหล่านี้จะช่วยรักษาคุณภาพอาหารได้
  • 7. การรั่ว : การหลุดรอดของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น ลักษณะเช่นนี้อาจจะเกิดจากการปิดผนึกที่ไม่แข็งแรงพอที่จะรองรับแรงกระแทก หรือการทำลายบรรจุภัณฑ์ ที่เกิดจากการกัดแทะของแมลง ทำให้เกิดความเสียหายต่อบรรจุภัณฑ์ จนทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ
  • 8. การซึมผ่านวัสดุ : การซึมผ่านของผลิตภัณฑ์อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในสถานะของเหลวหรือในสภาวะที่เป็นก๊าซ ในกรณีของเหลวสภาพการรั่วซึมส่วนมาก จะพบเห็นที่รอยปิดผนึกของถุงพลาสติกหรือขวด
  • 9. ก็าซ​ไนโตรเจน​ หรือก๊าซเฉื่อย : วิธีการถนอมอาหารที่ช่วยให้ อาหารคงความอร่อย และคุณภาพอาหารไว้ในรสชาติเดิมได้ ทั้งยังช่วยเพิ่มอายุของอาหาร ให้เก็บรักษาได้นานกว่าปกติ

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : pantip.com /เส้นทางเศรษฐี /กรมส่งเสริมอุตสาหรรม /กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ) /ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร

สนใจสินค้า หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้

ติดตามข่าวสาร หรือ โปรโมชั่นเพิ่มเติมที่นี้ Facebook : PackingDD

หมวดหมู่สินค้า